07. Li You (Reasons)

Friday, January 7, 2000
Li You (Reasons)
理由
By: Weibird (William) Wei/Wei Li An/韋禮安
Album: Weibird's First Album想要努力用功 但是頭有點痛
xiang yao nu li yong gong, dan shi tou you dian tong
I want to get things done, but I have a bit of a headache

作業還有很多 明天再做
zuo ye hai you hen duo, ming tian zai zuo
I have a lot of homework left, I'll do it tomorrow

想要歌寫很多 想要努力練球
xiang yao ge xie hen duo, xiang yao nu li lian qiu
I want to write so many songs, I want to practice playing ball

但是時間永遠不夠
dan shi shi jian yong yuan bu gou
But there's never enough time

是誰亂動我的生理時鐘 害我不想動
shi shei luan dong wo de shen li shi zhong, hai wo bu xiang dong
Who messed up my inner clock, causing me to not want to do anything

是誰亂動我的schedule 還沒做的那麼多
shi shei luan dong wo de Schedule, hai mei zuo de na me duo
Who messed up my schedule? I still haven't done that much

--

找許多的理由 許多的藉口
zhao xu duo de li you, xu duo de jie kou
I find so many reasons, so many excuses

讓自己不往前走
rang zi ji bu wang qian zou
to keep myself from moving forward

找許多的理由 許多的藉口
zhao xu duo de li you, xu duo de jie kou
I find so many reasons, so many excuses

讓自己不用去行動 繼續的做夢
rang zi ji bu yong qu xing dong, ji xu de zuo meng
keeping myself from taking action, I just continue dreaming

--

肚子肥肉很多 應該努力運動
du zi fei ruo hen duo, ying gai nu li yun dong
My stomach is getting big, I should exercise

但是今天腰有點痛
dan shi jin tian yao you dian tong
but today my waist hurts a bit

臉上痘痘很多 不該熬夜太久
lian shang dou dou hen duo, bu gai ao ye tai jiu
I have so much acne, I shouldn't stay up so late

但是真的想打電動
dan shi zhen de xiang da dian dong
But I really want to play video games

是誰亂動我的生理時鐘 害我更墮落
shi shei luan dong wo de shen li shi zhong, hai wo geng duo luo
Who messed up my inner clock, causing me to fall by the wayside

是誰亂動我的schedule 還沒做的那麼多
shi shei luan dong wo de Schedule, hai mei zuo de na me duo
Who messed up my schedule? I still haven't done that much

--

找許多的理由 許多的藉口
zhao xu duo de li you, xu duo de jie kou
I find so many reasons, so many excuses

讓自己不往前走
rang zi ji bu wang qian zou
to keep myself from moving forward

找許多的理由 許多的藉口
zhao xu duo de li you, xu duo de jie kou
I find so many reasons, so many excuses

讓自己不用去行動 繼續的做夢
rang zi ji bu yong qu xing dong, ji xu de zuo meng
keeping myself from taking action, I just continue dreaming

--

到底還要 沈默到什麼時候
dao di hai yao, chen mo dao shen me shi hou
How much longer do I have to stay silent?

為什麼不能夠 想要做
wei shen me bu neng gou, xiang yao zuo
Why can't I want to do something

就立刻做 不要拖
jiu li ke zuo, bu yao tuo
And immediately do it, without dragging it out

--

找許多的理由 許多的藉口
zhao xu duo de li you, xu duo de jie kou
I find so many reasons, so many excuses

讓自己不往前走
rang zi ji bu wang qian zou
to keep myself from moving forward

找許多的理由 許多的藉口
zhao xu duo de li you, xu duo de jie kou
I find so many reasons, so many excuses

讓自己不用去行動 繼續的做夢
rang zi ji bu yong qu xing dong, ji xu de zuo meng
keeping myself from taking action, I just continue dreaming

--

找許多的理由 許多的藉口
zhao xu duo de li you, xu duo de jie kou
I find so many reasons, so many excuses

讓自己不往前走
rang zi ji bu wang qian zou
to keep myself from moving forward

找許多的理由 許多的藉口
zhao xu duo de li you, xu duo de jie kou
I find so many reasons, so many excuses

讓自己不用去行動 繼續的做夢
rang zi ji bu yong qu xing dong, ji xu de zuo meng
keeping myself from taking action, I just continue dreaming

只需要行動
zhi xu yao xing dong
Just have to do somethingLi You, lyric translation by XiaoZero
Feel free to correct me! ^_^'

No comments: