03. Get Out

Thursday, January 6, 2000
Get Out
By: Magic Power/Mo Huan Li Liang/魔幻力量
Album: Magic Power老板薪水給得太少 上班時間太早
lao ban xin shui gei de tai shao, shang ban shi jian tai zao
The salary boss gives is too low, clock-in time is too early

每天一張朴克臉要你加班到肝爆掉
mei tian yi zhang pu ke lian, yao ni jia ban dao gan bao diao
Putting on a poker face every day; you work overtime until your liver bursts

隔壁麻將聲音太吵 十二點還無法睡覺
ge bi ma jiang sheng yin tai chao, shi er dian hai wu fa shui jiao
The Mahjong game next door is too loud; It's midnight and you still can't get to sleep

連叫警察都沒有用你真的快要瘋掉
lian jiao jing cha dou mei you yong, ni zhen de kuai yao feng diao
Even calling the police is no use, you're really about to go insane

尖酸刻薄的老板還有惡鄰居
jian suan ke bo de lao ban, hai you e lin ju
Your sarcastic, mean boss and your hateful neighbors

夢魘的三角習題讓你揮之不去
meng yan de san jiao xi ti, rang ni hui zhi bu qu
This nightmarish geometry problem makes you lose it

完全找不到适合的公式來解題
wan quan zhao bu dao shi he de gong shi lai jie ti
You completely can't find a suitable formula to solve it

我現在只想要對你們說一句
wo xian zai zhi xiang yao dui ni men shuo yi ju
Right now I just want to say one thing you you people

--

Get Get Get, Get Get Get Get Out

馬上滾開所有的煩惱
ma shang gun kai suo you de fan nao
Get out of here, all you agonies

Shut Shut Shut, Shut Shut Shut Shut Up

別再說廢話閉上你的大嘴巴
bie zai shuo fei hua, bi shang ni de da zui ba
Don't speak nonsense, shut your big mouth

--

有錢人又再逃稅 政府還要退稅
you qian ren you zai tao shui, zheng fu hai yao tui shui
Rich people avoid taxes, and the government still gives them refunds

我卻為了一碗三十塊的鹵肉飯心碎
wo que wei le yi wan san shi kuai de lu rou fan xin sui
But just for a $3 bowl of rice, my heart breaks

今天結婚的又是誰 誰跟誰又約會
jin tian jie hun de you shi shei, shei gen shei you yue hui
Who's getting married today? Who's on a date with who?

八卦八卦我一點都不牽挂
ba gua ba gua, wo yi dian dou bu qian gua
Rumors, rumors I don't care at all

--

這個世界越來越沒有天理
zhe ge shi jie yue lai yue mei you tian li
This world has less and less justice

社會秩序變成一場亂數習題
she hui zhi xu bian cheng yi chang luan shu xi ti
The order of society has become a convoluted math problem

完全找不到适合的公式來解題
wan quan zhao bu dao shi he de gong shi lai jie ti
You completely can't find a suitable formula to solve it

我現在只想要對你們說一句
wo xian zai zhi xiang yao, dui ni men shuo yi ju
Right now I want to say one thing to you people

--

Get Get Get, Get Get Get Get Out

馬上滾開所有的煩惱
ma shang gun kai suo you de fan nao
Get out of here, all you agonies

Shut Shut Shut, Shut Shut Shut Shut Up

別再說廢話閉上你的大嘴巴
bie zai shuo fei hua, bi shang ni de da zui ba
Don't speak nonsense, shut your big mouth

--

這個世界越來越沒有天理
zhe ge shi jie yue lai yue mei you tian li
This world has less and less justice

社會秩序變成一場亂數習題
she hui zhi xu bian cheng yi chang luan shu xi ti
The order of society has become a convoluted math problem

完全找不到适合的公式來解題
wan quan zhao bu dao shi he de gong shi lai jie ti
You completely can't find a suitable formula to solve it

我現在只想要對你們說一句
wo xian zai zhi xiang yao, dui ni men shuo yi ju
Right now I want to say one thing to you people

--

Get Get Get, Get Get Get Get Out

馬上滾開所有的煩惱
ma shang gun kai suo you de fan nao
Get out of here, all you agonies

Shut Shut Shut, Shut Shut Shut Shut Up

別再說廢話閉上你的大嘴巴
bie zai shuo fei hua, bi shang ni de da zui ba
Don't speak nonsense, shut your big mouth

--

Get Get Get, Get Get Get Get Out

馬上滾開所有的煩惱
ma shang gun kai suo you de fan nao
Get out of here, all you agonies

Shut Shut Shut, Shut Shut Shut Shut Up

別再說廢話閉上你的大嘴巴
bie zai shuo fei hua, bi shang ni de da zui ba
Don't speak nonsense, shut your big mouth

--

Get Get Get, Get Get Get Get Out

馬上滾開所有的煩惱
ma shang gun kai suo you de fan nao
Get out of here, all you agonies

Shut Shut Shut, Shut Shut Shut Shut Up

別再說廢話閉上你的大嘴巴
bie zai shuo fei hua, bi shang ni de da zui ba
Don't speak nonsense, shut your big mouthGet Out, lyric translation by XiaoZero
Feel free to correct me! ^_^'

No comments: