02. Hong Zha (Bombardment)

Tuesday, January 11, 2000
Hong Zha (Bombardment)
轟炸
By: Weibird (William) Wei/Wei Li An/韋禮安
Album: Someone Is Waiting

黑夜或白天 危機永遠四伏
hei ye huo bai tian, wei ji yong yuan si fu
Night or day, the crisis is forever upon me

你的武器沒界線 沒有國度
ni de wu qi mei jie xian, mei you guo du
Your weapons are limitless, have no bounds

我嘗試著反擊 反擊好辛苦
wo chang shi zhe fan ji, fan ji hao xin ku
I attempt to strike back, the counterattack is exhausting

沒有退路
mei you tui lu
There is no retreating

抓到我疏忽 你就像鯊魚聞到血滲出
zhua dao wo shu hu, ni jiu xiang sha yu wen dao xie shen chu
Taking advantage of my negligence, you smell blood like a shark

我沒了屍骨
wo mei le shi gu
I vanish into a skeleton

-

敵人就躲在螢幕後面埋伏
di ren jiu duo zai ying mu hou mian mai fu
Enemies hide offscreen for an ambush

數不清數目 也沒有戰術
shu bu qing shu mu, ye mei you zhan shu
A countless number, with no tactics

致命的按鈕 你輕易的輸入
zhi ming de an niu, ni qing yi de shu ru
You easily hit that deadly button

我的好心情 宣告結束
wo de hao xin qing, xuan gao jie shu
My good mood comes to an end

--

該奮戰 還是該退出
gai fen zhan, hai shi gai tui chu
Should I fight on or should I retreat?

太認真反而是認輸
tai ren zhen fan er shi ren shu
Taking it too seriously is admitting defeat

這裡沒有人來約束 我想只有約定成俗
zhe li mei you ren lai yue shu, wo xiang zhi you yue ding cheng su
There is no one here to set limits, I think only convention rules here

約定一起 圍剿異數
yue ding yi qi, wei chao yi shu
Agree to lay seige together

--

別再轟炸我 轟得我的頭好痛
bie zai hong zha wo, hong de wo de tou hao tong
Don't bombard me anymore, you've attacked until my head aches

別再轟炸他 看熱鬧沒有錯
bie zai hong zha ta, kan re nao mei you cuo
Don't bombard him anymore, just look at the chaos

盲目的亂轟 你叫我怎麼躲
mang mu de luan hong, ni jiao wo zen me duo
Tell me, how am I supposed to avoid the blind, chaotic attacks?

想要退出叫熄火
xiang yao tui chu jiao xi huo
I want to retreat and call a cease-fire

怎麼你用你的自尊踐踏我的頭
zen me ni yong ni de zi zun jian ta wo de tou
Why do you use your self-pride to trample on my head?

--

敵人就躲在螢幕後面埋伏
di ren jiu duo zai ying mu hou mian mai fu
Enemies hide offscreen for an ambush

數不清數目 也沒有戰術
shu bu qing shu mu, ye mei you zhan shu
A countless number, with no tactics

致命的按鈕 你輕易的輸入
zhi ming de an niu, ni qing yi de shu ru
You easily hit that deadly button

我的好心情 宣告結束
wo de hao xin qing, xuan gao jie shu
My good mood comes to an end

--

該奮戰 還是該退出
gai fen zhan, hai shi gai tui chu
Should I fight on or should I retreat?

太認真反而是認輸
tai ren zhen fan er shi ren shu
Taking it too seriously is admitting defeat

這裡沒有人來約束 我想只有約定成俗
zhe li mei you ren lai yue shu, wo xiang zhi you yue ding cheng su
There is no one here to set limits, I think only convention rules here

約定一起 圍剿異數
yue ding yi qi, wei chao yi shu
Agree to lay seige together

--

別再轟炸我 轟得我的頭好痛
bie zai hong zha wo, hong de wo de tou hao tong
Don't bombard me anymore, you've attacked until my head aches

別再轟炸他 看熱鬧沒有錯
bie zai hong zha ta, kan re nao mei you cuo
Don't bombard him anymore, just look at the chaos

盲目的亂轟 你叫我怎麼躲
mang mu de luan hong, ni jiao wo zen me duo
Tell me, how am I supposed to avoid the blind, chaotic attacks?

想要退出叫熄火
xiang yao tui chu jiao xi huo
I want to retreat and call a cease-fire

怎麼你用你的自尊踐踏我的頭
zen me ni yong ni de zi zun jian ta wo de tou
Why do you use your self-pride to trample on my head?

--

別再轟炸我 轟得我的頭好痛
bie zai hong zha wo, hong de wo de tou hao tong
Don't bombard me anymore, you've attacked until my head aches

別再轟炸他 看熱鬧沒有錯
bie zai hong zha ta, kan re nao mei you cuo
Don't bombard him anymore, just look at the chaos

盲目的亂轟 你叫我怎麼躲
mang mu de luan hong, ni jiao wo zen me duo
Tell me, how am I supposed to avoid the blind, chaotic attacks?

想要退出叫熄火
xiang yao tui chu jiao xi huo
I want to retreat and call a cease-fire

怎麼你用你的自尊踐踏我的頭
zen me ni yong ni de zi zun jian ta wo de tou
Why do you use your self-pride to trample on my head?

我的頭~
wo de tou~
My head~
Hong Zha, lyric translation by XiaoZero
Feel free to correct any mistakes! ^_^'

No comments: