07. Yin Xiang Pai (Impressionist)

Tuesday, January 11, 2000
Yin Xiang Pai (Impressionist)
印象派
By: Weibird (William) Wei/Wei Li An/韋禮安
Album: Someone Is Waiting

那蔚藍的天 碧綠的海 似乎一直存在
na wei lan de tian, bi lu de hai, si hu yi zhi cun zai
That blue sky and the dark green sea seem as if they've always existed

眼前的世界 那麼燦爛 那麼的理所當然
yan qian de shi jie, na me can lan, na me de li suo dang ran
The world in front of me is so brilliant, so natural

-

焦距和光圈 從不用麻煩
jiao ju he guang quan, cong bu yong ma fan
I never had to bother with focal length and aperture

(是誰搗蛋 是誰搗蛋)
(shi shei dao dan, shi shei dao dan)
(Who messed with them? Who messed with them?)

莫內或高更 都是嫌疑犯
mo nei huo gao geng, dou shi xian yi fan
Monet or Gauguin are both suspects

用筆尖把視線 偷天換
yong bi jian ba shi xian, tou tian huan
Using the point of a pencil to change my sight

--

如果有一天 把眼睛睜開
ru guo you yi tian, ba yan jing zheng kai
If someday I opened my eyes

發現這個世界 已不再光彩
fa xian zhe ge shi jie, yi bu zai guang cai
And realized the world was no longer brilliant

模糊的畫面 只能夠搭配原聲帶
mo hu de hua mian, zhi neng gou da pei yuan sheng dai
The fuzzy scene can only be paired with the soundtrack

沒有笑容 怎麼精彩
mei you xiao rong, zen me jing cai
Without a smile, how can it be brilliant?

-

有一天 把眼睛睜開
you yi tian, ba yan jing zheng kai
If someday I opened my eyes

發現這個世界 已不再光彩
fa xian zhe ge shi jie, yi bu zai guang cai
And realized the world was no longer brilliant

那清晰的臉 是否再也不會回來
na qing xi de lian, shi fou zai ye bu hui hui lai
That distinct face, would it never return either?

空留下那印象派的喝彩
kong liu xia na yin xiang pai de he cai
I'm just left with the acclaim of the impressionist

--

(Repeat all)

--

如果有一天 把眼睛睜開
ru guo you yi tian, ba yan jing zheng kai
If someday I opened my eyes

發現這個世界 已不再光彩
fa xian zhe ge shi jie, yi bu zai guang cai
And realized the world was no longer brilliant

模糊的畫面 只能夠搭配原聲帶
mo hu de hua mian, zhi neng gou da pei yuan sheng dai
The fuzzy scene can only be paired with the soundtrack

沒有笑容 怎麼精彩
mei you xiao rong, zen me jing cai
Without a smile, how can it be brilliant?

-

有一天 把眼睛睜開
you yi tian, ba yan jing zheng kai
If someday I opened my eyes

發現這個世界 已不再光彩
fa xian zhe ge shi jie, yi bu zai guang cai
And realized the world was no longer brilliant

那清晰的臉 是否再也不會回來
na qing xi de lian, shi fou zai ye bu hui hui lai
That distinct face, would it never return either?

空留下那印象派的喝彩
kong liu xia na yin xiang pai de he cai
I'm just left with the acclaim of the impressionist
Yin Xiang Pai, lyric translation by XiaoZero
Feel free to correct any mistakes! ^_^'

No comments: